Silver
$50 per month
 • Khi hoàn tất đăng ký
 • 1% giá trị thanh toán
 • Quà chào đón thành viên mới
 • Phiếu giảm giá 20% vào tháng sinh nhật
 • Sự kiện dành riêng cho các thành viên Sky007. Hãy theo dõi fanpage của Sky007.vn để biết thêm thông tin
Gold
$60 per month
 • Mua hơn 1,000,000 VNDtrong 12 tháng
 • 2% giá trị thanh toán
 • Tích lũy 1% giá trị đơn hàng
 • 02 coupons giảm giá trị giá 5%
 • Phiếu giảm giá 20% vào tháng sinh nhật
 • Sự kiện dành riêng cho các thành viên Sky007. Hãy theo dõi fanpage của Sky007.vn để biết thêm thông tin
Diamond
$60 per month
 • Mua hơn 2,000,000 VNDtrong 12 tháng
 • 3% giá trị thanh toán
 • Tích lũy 2% giá trị đơn hàng
 • 02 coupons giảm giá trị giá 10%
 • Phiếu giảm giá 20% vào tháng sinh nhật
 • Sự kiện dành riêng cho các thành viên Sky007. Hãy theo dõi fanpage của Sky007.vn để biết thêm thông tin
Diamond
$60 per month
 • Mua hơn 5,000,000 VNDtrong 12 tháng
 • 3% giá trị thanh toán
 • Tích lũy 3% giá trị đơn hàng
 • 02 coupons giảm giá trị giá 15%
 • Phiếu giảm giá 20% vào tháng sinh nhật
 • Sự kiện dành riêng cho các thành viên Sky007. Hãy theo dõi fanpage của Sky007.vn để biết thêm thông tin
Close My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories