fbpx

Q&A

Q&A Board(Forums)

Chưa nhận được hàng

Author
thuyduongneee
Date
2020-01-02 15:56
Views
55
Mình đã đặt hàng từ 26/12 và đã cả tuần rồi mà đơn hàng của mình vẫn "đang xử lý" ???? dự kiến là 3-5 ngày cơ mà ???

Mã đơn hàng #364332