SALE SALE – CHÀO THU THANH LỊCH

Mùa thu cùng những cơn mưa đã dần ghé thăm các thành phố xinh đẹp của chúng ta rồi.

Tuần này Sky007 lại tiếp tục mang đến những Deal Xịn, những sản phẩm Sale sập sàn đây ạ :

❤️ Mỹ phẩm nền: giảm thêm 10%

– Bbia Last Skin : https://bit.ly/3iI1Qmd
– Eglips Cover Powder Pact Plus: https://bit.ly/33J1vK1

❤️ Son: Đồng giá 130k


– Bbia Last Velvet Lip Tint – #02 Extra Bounce: https://bit.ly/2WKR5rq
– Bbia Last Velvet Lip Tint – #32 Grand Scandal: https://bit.ly/3bXt83W
– Eglips Water Glaze Tint – #03 Apple Cider: https://bit.ly/3bEnzsG
– Bbia Lucky Shine Tint – #05 Be Rich: http://bit.ly/390KNpO
– Bbia Blur Tint – #13 City Of Life: https://bit.ly/3iIlO05
– Bbia Final Tint – #05 The Chem King: https://bit.ly/2Yz3PSI
– Eglips Velvet Fit Tint – #08 Mandarine Cheese: https://bit.ly/2FPOBRS
– Bbia Last Lipstick Version 3 – #15 Successful: https://bit.ly/2yCOdTO

❤️ Sản phẩm mắt: Đồng giá 99k

 


– Bbia Cashmere Shadow : https://bit.ly/2EbR6gY
-Bbia Lash Salon Mascara JC Curl : https://bit.ly/32ExMm6

Share this post

Leave a Reply