fbpx

ABOUT BBIA

Thương hiệu Bbia dẫn đầu trong ngành phân phối mỹ phẩm trực tuyến nội địa tại Hàn Quốc,
Từ năm 1997, Bbia đã vận hành một trung tâm mua sắm mỹ phẩm trực tuyến www.bbia.kr và phát triển và bán các thương hiệu của riêng chúng tôi.
Bbia bỏ qua quá trình phân phối phức tạp để có giá cả cạnh tranh hợp lý. Sử dụng phương thức phân phối trực tuyến trong đó người sản xuất và người tiêu dùng trực tiếp giao dịch với nhau