1/ Q: Điểm tích lũy là gì?

    A: Điểm tích lũy là điểm có thể dùng như tiền và có thể mua được sản phẩm trên website Sky007.vn của chúng tôi. Điểm tích lũy được nhận miễn phí và sẽ bị biến mất tự động khi quý khách không sử dụng tài khoản nữa. Chi tiết về điểm tích xin quý khách vui lòng xem trong My Page.

2/ Q: Làm sao có thể nhận được điểm tích lũy?

    A: Để chào mừng quý khách trở thành thành viên, chúng tôi sẽ tặng 20.000 điểm tích lũy

       Với mỗi món hàng, chúng tôi xin chiết khấu 5% làm điểm tích lũy cho bạn ( Sử dụng đến 31/12/2015)

      Quý khách có thể sử dụng điểm tích lũy nếu điểm tích lũy trên 100.000

      Hệ thống điểm trên có thể được thay đổi theo chính sách nội bộ.

3/ Q: Làm sao có thể sử dụng điểm tích lũy?

    A: Điểm có thể dùng để thanh toán trong website Sky007.vn